Permanent leren, je blijven ontwikkelen in je eigen tempo, op een plek die jou goed uitkomt en op het moment dat het jou schikt. De trainingen van Feedback Training & Consulting zijn altijd een goede 'blend' van klassikaal en digitaal leren. In de Feedback Academy bereid jij je voor op de klassikale trainingen en maak je met regelmaat opdrachten.

 

DISC & DRIVING FORCES

DISC is een zogenaamd vierkwadranten model, ontwikkeld op basis van het werk van de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston, dat gebruikt wordt om de patronen in normaal menselijk gedrag in kaart te brengen. Klik hieronder om de module te starten. Daarnaast nog een korte introductie over de 12 Driving Forces. DISC meet gedragsstijlen, onze voorkeursstijl van communiceren. Het is slechts één puzzelstukje van de complete persoonlijkheidspuzzel. Inzicht in de 12 Driving Forces geven zicht op de interne motivatoren of ook wel de motoren achter het succes.